Słowo (np. pizza):
Miasto:

Jesteś w > Regiony > Bielsko - Biała > Ważne daty > Ważne daty z historii Bielska-Białej

Ważne daty z historii Bielska-Białej

Bielsko-Biała jest miastem, które posiada bardzo bogatą i ciekawą historię. Zarówno Bielsko jak i Biała wywarły znaczną rolę w dziejach historii Polski. Poniżej przedstawiamy najważniejsze daty z historii obu miast osobno, jak również wspólnie, kiedy to w 1951 roku zostały połączone.

Ważne daty:

1312 r.
- pierwsza wzmianka o Bielsku kiedy to książę Mieszko cieszyński podarował bielszczanom las między Mikuszowicami a Kamienicą

1316 r. - doszło do podziału ziem bielskich - powstało Księstwo Cieszyńskie oraz Oświęcimskie, z granicą na rzece Białej

1327 r. - Bielsko weszło do lenn czeskich Luksemburgów, odtąd granica na Białej, była także granicą państwową

1424 r. - książę Bolesław I cieszyński nadał bielskim mieszczanom prawo dysponowania swoją własnością i przekazywania jej potomkom do czwartego pokolenia

1440 r. - roku na prośbę wójta książęta Władysław i Przemysław II cieszyński przyznali miastu prawo składu soli

1447 r. - ostatecznie wzniesiono katedrę św. Mikołaja w stylu gotyckim, przebudowaną na początku XX wieku wg projektu wiedeńczyka L. Bauera

1457 r. - utworzenie granicy między Polską a Czechami na rzece Białej

1548 r. - powstanie cechu sukienników w Bielsku

1560 r. - orientacyjna data powstania osady Biała

1565 r. - Fryderyk Kazimierz, władający dotychczas Frysztatem i Frydkiem, przeniósł swoją siedzibę do Bielska

1572 r. - sprzedaż Bielska przez Piastów cieszyńskich

1613 r. - Biała została wydzielona z Lipnika jako samodzielna gmina z samorządem kontrolowanym przez podstarostę lipnickiego

1659 r. - Bielsko strawił pożar - zniszczeniu uległy prawie wszystkie budynki łącznie z kościołem i ratuszem

1660 r. - król Jan Kazimierz nadaje sukiennikom bielskim przywilej handlu wyrobami w Polsce

1667 r. - powstał w Białej (wspólny z Lipnikiem) cech tkaczy, a wieś zaczęła starać się o uniezależnienie od Lipnika

1690 r. - wzniesiono kościółek św. Barbary w Mikuszowicach Śląskich

9.01.1723 r. - na prośbę starosty Jakuba Rybińskiego król August II Mocny przyznał Białej prawa miejskie

1752 r. - nowy właściciel miasta Bielsko został blisko związany z Wiedniem - Aleksander Józef Sułkowski

1757 r.
- Biała otrzymała od Augusta III wielki przywilej miejski, na podstawie którego powstały pierwsze cechy rzemieślnicze

1766 r. - w Białej powstały pierwsze manufaktury, które przyczyniły się do gwałtownego rozwoju miasta

1772 r.
- rozbiór Polski - Biała została wcielona do zaboru austriackiego

1787 r. - powstała pierwsza publiczna szkoła w mieście (protestancka niemiecka)

1788 r. - zakończenie budowy kościoła Ewangelicko-Augsburski pw. M. Lutra w Białej

1789 r. - Biała została wolnym miastem cesarskim z ustanowionym magistratem

1812 r. - powstaje pierwsza katolicka szkoła publiczna (niemiecka) w Białej

1826 r. - zastosowano w Bielsku pierwszą maszynę parową

1855 r. - Bielsko zostało włączone do powstającej kolei żelaznej z Wiedniem

1855 r.
- Biała stała się siedzibą powiatu, ogólny wzrost znaczenia miasta

1861 r. - Bielsko podłączono do państwowej sieci telegraficznej

1861 r. - uruchomiono gazownię oraz gazowo oświetlano ulice

1861r. - powstanie pierwszego kąpieliska miejskiego w Cygańskim Lesie

1871 r. - wspólna inicjatywa Bielska i Białej - oba miasta zorganizowały wystawę przemysłową

1872 r. - pierwszy strajk robotniczy w Bielsku

1874 r. - powstaje Szkoła Przemysłowa w Bielsku

1883 r. - podłączenie w Bielsku pierwszej linii telefonicznej

1883 r. - powstała Miejska Kasa Oszczędności

1884 r. - założono cmentarz katolicki w Bielsku (ul. Grunwaldzka)

1888 r. - otwarcie linii kolejowej Bielsko - Cieszyn

1890 r. - powstanie Teatru Miejskiego (obecnie Teatr Polski)

1893 r. - Bielsko zostało podłączone do sieci elektrycznej

1893 r. - wybudowano Hotel Cesarski (obecnie Hotel Prezydent)

1895 r. - Bielsko jako jedno z pierwszych miast uruchomiło linię tramwajową (trzecie miasto na ziemiach polskich, po Wrocławiu i Lwowie)

1895 r. - prawdopodobna data powstania schroniska na Dębowcu

1896 r. - pierwsza projekcja filmu kinowego w Bielsku, który odbył się w Hotelu Cesarskim. Prawdopodobnie to było pierwsze kino na ziemiach polskich.

1897 r. - zakończono budowę Ratusza w Białej

1897 r. - oddano do użytku schronisko na Szyndzielni (Kamitzer Platte)

1898 r. - w Białej powstała pierwsza polska szkoła (im. Tadeusza Kościuszki)

1898 r. - zostaje oddany do użytku budynek poczty głównej w Bielsku

1900 r. - powstanie jedynego w Polsce pomnik Marcina Lutra wg projektu F. Vogla

1901 r. - oddano do użytku publicznego wodociąg prowadzący wodę ze Straconki

1902 r. - powstanie Domu Narodowego w Bielsku

1908 r. - powstała pierwsza polska szkoła średnia, obecnie Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka

1910 r. - powstanie Szpital Powszechny w Białej

1912 r. - powstanieschroniska Stefanka na Koziej Górze

1913 r. - zakończono budowę Kinoteatru Miejskiego w Białej

1.10.1918 r. - armia polska zajęła Białą a już 13 listopada bialski magistrat podporządkował się nowej władzy

1924 r. - powstaje Oddział Banku Polskiego w Bielsku

1925 r. - powstanie w Białej Domu Żołnierza

1926 r. - Biała przyjmuje nazwę Biała Krakowska

1932 r. - oddano do użytku zaporę w Wapienicy im. Prezydenta Ignacego Mościckiego

1936 r. - oddanie do użytkulotniska w Aleksandrowicach

1936 r. - powstał basen miejski przy ulicy Konopnickiej (obecnie basen Panorama)

1938 r. - włączono Aleksandrowice w granice administracyjne miasta

3.09.1939 r. - wkroczenie wojsk hitlerowskich do Bielska i Białej Krakowskiej

02.1945 r.
- do Bielska wkroczyła Armia Czerwona i wyzwolenie miasta

10.02.1945 - wyzwolenie Białej przez Armię Czerwoną, co zostało poprzedzone krwawą bitwą z wojskami niemieckimi w Hałcnowie

1946 r. - upaństwowienie zakładów przemysłowych

1947 r. - powstanie Studia Filmów Rysunkowych

1947 r. - Pierwsza premiera Teatru Lalek "Banialuka"

1948 r. - utworzono Miejską Bibliotekę Publiczną

1.01.1951 r. - połączenie miast Bielska i Białej (Bielsko pozostało w woj. śląskim, Biała w krakowskim)

1953 r. - powstała kolejka gondolowa na Szyndzielnię

1959 r. - 19. Samodzielny Batalion Rozpoznawczy otrzymuje na siedzibę miasto Bielsko-Biała

1963 r. - Pierwszy Tydzień Kultury Beskidzkiej w Bielsku-Białej

03.1968 r. - na placu Mickiewicza doszło do młodzieżowej demonstracji z udziałem kilku tysięcy licealistów przeciw władzy ludowej

1968 r. - włączenie Mikuszowic i Kamienicy do granic miasta

1969 r. - utworzenie Politechniki Łódzkiej z filią w Bielsku-Białej

1971 r. - niezrozumiała do dziś likwidacja linii tramwajowych w mieście

1972 r. - budowa Fabryki Samochodów Małolitrażowych

1974 r. - Utworzono Nadleśnictwo Bielsko

1975 r. - utworzenie województwa bielskiego z siedzibą w Bielsku-Białej

1977 r. - włączenie Wapienicy, Hałcnowa, Komorowic, Straconki oraz Starego Bielska do granic miasta

1981 r. - silne prosty strajkowe, Bielsko-Biała była jednym z głównych miast w Polsce walczących z reżimem komunistycznym

1990 r. - pierwsze wolne wybory samorządowe na Podbeskidziu

1992 r. - powstanie diecezji bielsko-żywieckiej

1995 r.
- jedyna wizyta papieża Jana Pawła II w mieście

1996 r. - zorganizowanie pierwszego Festiwalu Kompozytorów Polskich

1998 r. - likwidacja województwa bielskiego

1999 r. - Bielsko-Biała została siedziba powiatów grodzkiego i ziemskiego

bladzmiana

Komentarze

Konfederacja Barska
Data: 2010-12-27 Autor: nie zarejestrowany ~Fred
A może by tak coś o generalności konfederacji barskiej napisać? Bo mało kto o tym wie, że pierwsze powstanie niepodległościowe Polaków miało siedzibę w niszczejącym dziś budynku, na którym zamiast choćby tablicy pamiątkowej znajduje się... szyld z nazwą pewnej sieci handlowej. Jak dla mnie to jest świetne miejsce na muzeum tematyczne dot. Konfederacji Barskiej, ale nie wymagajmy zbyt wiele od obecnych władz miasta. Ale tutaj to mogliście choć o tym wspomnieć. Mam nadzieję że coś tam zedytujecie. Pozdrawiam!
Data 1327
Data: 2015-06-23 Autor: jan-lipnik
Pisałem anonimowo o dacie 1327 i granicy na Białce.jako błąd na stronie zamiesciłem na blogo zdjęcie aktu lennego ksiecia Oświecimskiego Jana Scholastyka po 1327 roku nie było granicy na Białce z Polską. wszyscy kiążęta śląscy złożyli akty lenne Janowi Z Luksemburga zatem stan się nie zmienił to była granica ksiestw cieszyńskiego i oświęcimskiego. proponuje zapis Teren Bielska-Białej w królestwie czeskim lub podobny w sensie . Choc poprawnie to było Bielsko i Lipnik
Data 1560
Data: 2015-06-23 Autor: jan-lipnik
Pierwszy raz lustracje Lipnika Sa dzis na stronie.-. http://www.agad.gov.pl/inwentarze/Metr_Korx.xml--- dział Lustracje Dz. XVIII sygnatura 16.wspominaja w 1549 roku rzemieślników 12-13 nad brzegiem białki. Nie ma nazwy Biała ale juz mieszkali. Moje domniemanie to że osadził ich może Kazimierz II Cieszyński jak w latach 1523-1525 był dzierżawcą Lipnika. A potem juz byli i nikt ich nie wyrzucił. Pojawiaja sie w kolejnych lustracjach po latach twierdzą,że osadził ich Wójt Lipnika.Pewne jest że powinien to zrobic samorząd Lipnika ale moim zdaniem na prośbe księcia. Kolejni dzierżawcy Achacy Jordan,zebrzydowscy,komorowscy. tylko potwierdzali prawo do mieszkania i pracy na Kamieńcu.Jan
data1327 cd
Data: 2015-06-23 Autor: jan-lipnik
pisałem o dacie 1327. tu umieciłem zdjecie aktu lennego Jana scholastyka .......... http://www.historia.beskidia.pl/4576_bielsko_-_biala_akt_lenny_slaska_z_1327_roku-tekst_stare_zdjecie.html ....----
Dodał bym date około 1470-lipnik
Data: 2015-06-23 Autor: jan-lipnik
Dodał bym datę 1470 ks.kan.Jan Długosz o Lipniku. wiecej na stronie. ........ --http://lipnik-janm.strefa.pl/lipnik1.html ....-- Prosze jednak nie kopiowac plików do Beskidii. mam prawo z archiwum tylko do publikacji w tej formie.jan
Bielako pod zaborem tak polskim.
Data: 2023-12-31 Autor: nie zarejestrowany ~josef kohut
Czesc sleska cieszynskiego nigdy przed 1918 roku nie byla pod zadnym zaborem...teraz to wlasnie jest---

Dodaj swój komentarz :

Temat:
Autor:
e-mail:
Wiadomość:
Wybierz temat
0
0


Powiadom mnie o nowościach:
Statystyka
Ilość artykułów:207
Ważne daty z historia Bielska-Białej, historia Bielska-Białej, historia bielska, historia białej krakowskiej, bielskie wzgórze Beskidy, zabytki, witamy, muzea, historia bielsko, willkommen, zabytkowe cmentarze, tego już nie ma, zasłużeni mieszkańcy, zabytki bielsko, książki i albumy o mieście, ciekawostki z miasta, warto zobaczyć bielsko, ważne daty, rynki i place, angielski bielsko, szkoły językowe bielsko
Czas generowania strony: 0.045 s