Słowo (np. pizza):
Miasto:

Tego już nie ma

Tramwaje w Bielsku

Bielsko-Biała może się poszczycić, że przez 76 lat w mieście funkcjonowały tramwaje, niestety zostały one zlikidowane w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Tramwaje elektryczne w Bielsku pojawiły się wcześniej niż w Warszawie, Krakowie czy nawet Wiedniu. Bielsko było trzecim miastem na ziemiach polskich, gdzie powstały tramwaje (po Wroc...

Synagoga w Bielsku

Synagoga w Bielsku została wybudowana w latach 1879-1881. Zaprojektowali ją dwaj architekci - Karol Korn oraz Ludwik Schöne. Była ona wzorowana na synagodze z węgierskiego miasta Szonbathely....

Synagoga w Białej

Pod koniec XIX wieku, na terenie dzisiejszej dzielnicy Bielska-Białej - Lipnik, istniała duża kolonia żydowska. Małe skupisko Żydów w Lipniku, które początkowo obejmowało jedynie kilka rodzin, już po 1820 zaczęło się rozwijać. Po tym jak na terenach dawnej gminy Lipnik, utworzona została Żydowska Gmina wyznaniowa, otwarto tam zreformowaną ...

Kino Wanda

Kolejnym budynkiem, którego już nie ujrzymy na obecnej mapie Bielska - Białej jest Kino Wanda. Kino zostało wybudowane w Białej tuż obok obecnego Ratusza. Kino funkcjonowało w mieście od 1913 roku jako miejski kinoteatr, dopiero w późniejszym okresie zostało przemianowane na Kino Wanda. Nie było to jednak pierwsze kino w Bielsku....

Druga Synagoga w Białej (Ahawas Tora)

Na miejscu dzisiejszego sklepu Blaszak przy ulicy Szpitalnej (obecnie Dmowskiego) w XX wieku stała druga synagoga w Białej tzw. Synagoga Ahawas Tora. Synagoga ta była obrządku ortodoksyjnego, a rabinem za nią odpowiedzialnym był Aaron Halberstamm z linii ortodoksyjnych cadyków nowosądeckich. Synagoga była budynkiem murowanym wzniesionym na planie p...

Wysoki Trotuar

U podnóża Zamku Sułkowskich, w miejscu gdzie obecnie biegnie ulica Zamkowa znajdował się tzw. ‘Wysoki Trotuar’ lub tez inaczej ‘Wysoki Chodnik.’ Był to pasaż handlowy, w którym mieściła się m.in. zabytkowa apteka, kawiarnia oraz ‘Gallux’ czyli sklep z luksusową odzieżą i butami. ‘Wysoki Trotuar” został jednak zburzony w lat...

Cmentarz Żydowski w Białej

Nieistniejący już Cmentarz Żydowski w Białej powstał w 1849 roku. Fakt ten miał bardzo duże znaczenie dla ludności żydowskiej, która wcześniej zmuszona była grzebać swoich bliskich w Oświęcimiu. Miejsce lokalizacji cmentarza stanowiła granica Białej i Lipnika. Najpierw była to ulica Graniczna, po II wojnie światowej ulica 10 lutego, a pó...

Dom Polski

Dom Polski był miejscem, którego celem było rozbudzanie i pielęgnowanie polskości wśród obywateli Bielska i okolic na przełomie XIX i XX wieku, kiedy to Bielsko było pod silnym wpływem Niemców i niemieckiej kultury. Dom Polski został założony w 1901 roku przez księdza Stanisława Stojałowskiego, którego jednym z priorytetów było ugrunto...

Plac Deskowy w Białej

Plac Deskowy w Białej był najstarszym placem targowym w mieście Biała. Na plac ten mówiono także: Plac Opatrzności Bożej (od wezwania pobliskiego kościoła katolickiego) lub Targ Koński. Plac Deskowy służył głównie jako miejsce targów mieszkańców Białej i pobliskiego Bielska. Plac ciągnął się od budynków mieszkalnych od strony półno...

Pomnik Gabriela Narutowicza

Współczesny Plac Adama Mickiewicza a w nim pomnik pisarza - praktycznie centrum Bielska-Białej. Jednak to miejsce nie tak dawno wyglądało nieco inaczej. Początkiem XX wieku, teren ten stanowił obrzeża miasta a w miejscu obecnego monumentu narodowego wieszcza, stał pomnik Gabriela Narutowicza. Narutowicz urodził się w 1865 roku w Telszach na Żmud...

Drewniany kościół w Komorowicach Krakowskich pw. św. Jana Chrzciciela

Niewiele osób już pamieta, że w Komorowicach Krakowskich, obecnej dzielnicy Bielska-Białej, stał drewniany kościółek pw. św. Jana Chrzciciela. Został on w 1929 roku częściowo zastąpiony nową murowaną świątynią projektu architekta Emanuela Rosta w stylu neogotyckim, z elementami modernizmu. Stary drewniany kościółek, na wniosek krakowski...

Niemiecki cmentarz wojskowy pod Dębowcem

Spacerując w rejonie Dębowca, nie zdajemy sobie sprawy, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu znajdował się tu niemiecki cmentarz wojskowy. Warto w tym miejscu bezpośrednio zacytować fragmenty z niemieckiej monografii Kamienicy pióra bielszczanina Aloisa Kremsy, w której poruszono temat tego cmentarza, jego budowy, funkcjonowania i zniszczenia: (...) ...
Wybierz temat
0
0


Powiadom mnie o nowościach:
Statystyka
Ilość artykułów:207
Beskidy, zabytki, witamy, muzea, historia bielsko, willkommen, zabytkowe cmentarze, tego już nie ma, zasłużeni mieszkańcy, zabytki bielsko, książki i albumy o mieście, ciekawostki z miasta, warto zobaczyć bielsko, ważne daty, rynki i place, angielski bielsko, szkoły językowe bielsko
Czas generowania strony: 0.049 s