Słowo (np. pizza):
Miasto:

Jesteś w > Regiony > Bielsko - Biała > 100 lat temu na Podbeskidziu > Wieniec i Pszczółka nr 22 - 29 maja 1910 rok

Wieniec i Pszczółka nr 22 - 29 maja 1910 rok

Kolejny artykuł opisujący wydarzenia, jakie miały miejsca na terenie Podbeskidzia sto lat temu. Powstał on w oparciu o informacje zamieszczone w polskim Tygodniku Wieniec i Pszczółka nr 22, którego założycielem był ks. Stanisław Stojałowski.
Zanim jednak drogi czytelniku zagłębisz się w lekturę musisz wiedzieć, że wspomniany tygodnik, był organem partii ks. Stojałowskiego i wyrażał poglądy i opinie środowisk z nim związanych. Nastawiony był on na budowanie i organizowanie polskiego życia narodowego na terenie Podbeskidzia, a co za tym idzie był bardzo krytyczny w stosunku do Niemców i Żydów.
Trzeba o tym stale pamiętać zapoznając się nie tyle z samymi faktami, ale z komentarzami do przedstawianych wydarzeń. Jednak powyższy tygodnik, jest prawdziwą kopalnią informacji o tym, co działo się na naszych terenach sto lat temu. Niewybredny zaś czasami język i ostre komentarze pozwalają nam zobaczyć cząstkę historii widzianą przez pryzmat chrześcijańskich socjalistów oraz poczuć gwałtowność starć narodowych jakie w tym okresie miały miejsce.

Jacek Kachel

Zdjęcia

Wieniec i Pszczółka nr 22 pojawił się na rynku wydawniczym z datą 29 maja 1910 roku. Dział informacji regionalnych rozpoczyna opis wycieczki i zabawy TG „Sokół”

W niedzielę d. 29. b. m. Tow. gimnastyczne „Sokół" w Bielsku urządziło wycieczkę do Mikuszowic połączoną z zabawą majową O godzinie 1 ½ po poł. wyruszył zastęp druhów z pod Czytelni polskiej w Białej z muzyką na czele.
Dzięki ofiarności gospodzkiego w Mikuszowicach p. Krupińskiego, towarzystwo nasze otrzymało lasek pod zabawę i boisko do ćwiczeń. Zabawa, która rozpoczęła się o 2 ½ po południu ściągnęła tłum gości z Białej, Wilkowic, Buczkowic i okolicznych wiosek. Bawiono się wesoło - bo też i pogoda i nastrój uczestników były po temu. Przy końcu zabawy, atoli spadł ulewny deszcz, który w mgnieniu oka rozproszył bawiących się.
Na tem miejscu Wydział „Sokoła" dziękuje wszystkim uczestnikom, w szczególności gniazdu buczkowickiemu, Straży ogniowej z Wilkowic za wzięcie udziału i poparcie naszej zabawy, jakoteż p. Krupińskiemu, który z niezwykłą serdecznością przyjął wycieczkę. Czołem!
Dochód z zabawy przeznaczony na fundusz zlotu grunwaldzkiego w Krakowie.
[1]

Również członkowie TG „Sokół” w Białej zapraszali w tym numerze na niedzielę 5 czerwca aby wspólnie obchodzić 10-lecie swego istnienia. [2]
Na łamach gazety pojawia się informacja, że wszyscy lekarze bielsko-bialscy uchwalili 27 maja na zgromadzeniu swojego związku, że: odtąd nie będą przyjmowali chorych, ani udzielać porad lekarskich w niedzielę i święta po południu. Uchwala ta zapadła jednogłośnie. Ma się rozumieć, że w nagłych wypadkach lekarz i po południu do chorego pojechać, lub pójść będzie musiał. [3]

Tygodnik szeroko relacjonuje też pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady powiatowej w Białej, które odbyło się 21 maja.
Zagaił i przewodniczył marszałek Dr. Łazarski, rząd zastępował starostwa p. Biesiadecki. Polskich radnych brakowało 3, a niemców też 3. Z przebiegu obrad wypada zaznaczyć, że fundusze zapasowe wzrosły o przeszło 200 tysięcy koron; stara bowiem rada, obejmując urzędowanie w roku 1901 (...?- JK) , zastała tylko 136 tyś. a obecna rada ma zapasów na 340 tyś. K. Następującym gminom uchwalono udzielić na budowę szkół ludowych bezprocentowych pożyczek : Porąbce, 3 tyś. kor.; Witkowicom 1 tyś. 800 K.; Bystrej 2000 K.; Przectozynowi 1000 K. Do komisyi szkontrującej weszli Linert, Suter i Szymeczko, do rady szk. okręgowej Dobija i Śmieszek.
Z wniosków podniesionych przez radnych załatwiono: a) Fränkla, by utworzyć „powiatowy związekt do sadzenia i pielęgnowania drzew owocowych", któregoby zadaniem było zachęcić włościaństwo do zakładania ogrodów, pouczyć lud o korzyściach z owoców dla każdego gospodarstwa; — radny Dobija rozszerza i uzupełnia ten wniosek: aby przy każdej nowej szkole założyć szkółkę drzewek owocowych (rada przyznała na ten cel 500 kor.; b). Ludwika Dobiji, by przyznać 300 kor. subwencyi dla Magórczan na ręce Tow. Leśnorolniczego. Ostatni grad zniszczył całe zasiewy na Magórce, przeto wnosi radny L. Dobija, czyby nie należało Magórczan zachęcić do racyonalnej uprawy łąk górskich Subwencya ta będzie przeznaczona na zakupno odpowiednich traw i nawozów sztucznych, a ponieważ minister rolnictwa przyrzekł również swoje poparcie, przeto i rada powiatowa zechce poszkodowanym o-okazać swoje współczucie. Rada przychyliła się do tego; c Antoniego Szymeczki — by kontrolę nad powiatowemi drogami — odbiór kamieni i szutru przydzielać radnym w ich okręgach, przez co zostanie zaoszczędzone kilka tysięcy koron; przekazano wydziałowi. Dozór nad powiatową ochronką w Kętach powierzono radnemu p Hałatkowi.
[4]

W ramach wychowania patriotycznego i przygotowań do obchodów rocznicy grunwaldzkiej TSL przygotowało ciekawą propozycje.
Corocznie z wiosną Koło T. S. L, w Białej zwraca się do społeczeństwa z prośbą o grosz na majówkę dziatwy kresowej, —
Wrogi nasz sąsiad — Niemcy nie szczędzą kosztów, byle zabawą, podarkiem, obłudną dobroczynnością zwabić polskie dzieci w mury swej szkoły. Ale i nasze społeczeństwo nie zapominało dotychczas o szkołach kresowych i co rok na ręce Koła T. S. L. w Białej, płynęły z całej Galicyi datki na urządzenie szkolnej majówki. W tym roku, w Roku Grunwaldzkim, z tem większą ufnością pukamy do serc Przyjaciół dziatwy szkolnej, że za pieniądze składkowe obiecaliśmy dzieciom urządzić wycieczkę do Krakowa.
Wierzymy, że nie będzie nigdy Niemcem dziecko, które ujrzy to „serce Polski", a każdy, kto miał sposobność widzieć dzieci, wracające z pierwszej wędrówki do Krakowa, podzieli naszą wiarę i pospieszy nam choćby z drobną pomocą, jeśli dba o zagrożone kresy zachodnie.
Prosimy uprzejmie o datki na cel powyższy, które przyjmuje z wdzięcznością Zarząd Koła T. S. L. w Białej. [5]
W Białej, w maju 1910.
Z Zarządu Koła T. S. L.
Sekretarz: Tadeusz Mikułowski; Skarbnik: Józef Drzencki: Przewodnicząca: Klotylda Turowiczowa.
Od redakcyt. Łaskawe datki, choćby najmniesze, prosimy przesyłać wprost po« adresem: „ Zarząd Koła To w. Szk. Lud. w Białej"!


Opracowanie: Jacek Kachel

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[1] „Wieniec i Pszczółka” nr 22, z 29 maja 1910, str. 347.
[2] Por. „Wieniec i Pszczółka” nr 22, z 29 maja 1910, str. 348.
[3] „Wieniec i Pszczółka” nr 22, z 29 maja 1910, str. 348.
[4] „Wieniec i Pszczółka” nr 22, z 29 maja 1910, str. 348.
[5] „Wieniec i Pszczółka” nr 22, z 29 maja 1910, str. 348.

 
bladzmiana

Dodaj swój komentarz :

Temat:
Autor:
e-mail:
Wiadomość:
Wybierz temat
0
0


Powiadom mnie o nowościach:
Statystyka
Ilość artykułów:207
Wieniec i Pszczółka nr 22 z 29 maja 1910, Bielsko-Biała, ksiądz Stanisław Stojałowski Bielsko, Beskidy, zabytki, witamy, muzea, historia bielsko, willkommen, zabytkowe cmentarze, tego już nie ma, zasłużeni mieszkańcy, zabytki bielsko, książki i albumy o mieście, ciekawostki z miasta, warto zobaczyć bielsko, ważne daty, rynki i place, angielski bielsko, szkoły językowe bielsko
Czas generowania strony: 0.04 s